aaron-burden-mobile2

                Om stiftelsen

Med juridisk
forskning och
utbildning i fokus

     Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteraturs (SJF:s) ändamål är att främja juridisk forskning och utbildning. Det sker bland annat genom att stiftelsen äger och driver Juristernas Bokhandel, och att den ger ut och medverkar till utgivning av juridisk litteratur.

Stiftelsen och världen

    SJF delar återkommande ut bidrag och stipendier, riktade framför allt till forskare och lärare vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

SJF:s lokaler finns i Juristernas Hus. Här driver vi även Juristernas Bokhandel, som vi subventionerar för att kunna hålla samma prisnivå som nätbokhandlarna.

Om stiftelsen

Vi som gör stiftelsen
möjlig idag

Prof. Mauro Zamboni

Styrelseordförande

Prof. Jori Munukka

Styrelseledamot  

Prof. Cecilia Magnusson Sjöberg

Beredningsgrupp

Docent Katrin Lainpelto

Beredningsgrupp     

Jur. stud Oscar Krieg 

Styrelseledamot

Jur. stud Anton Selander

Styrelseledamot

Tina Kullman 

Chef/SJF